Prawo Jazdy AM, A1, A2, A

 

Miło nam poinformować, że w 2023 roku

53,13% kursantów kat. B zdało egzamin praktyczny za pierwszym podejściem przy średniej Word Poznań 39,64%

100% kat. AM przy średniej Word 82,69%

60% kat. A1 przy średniej Word 43,29% (ale może już niedługo będzie łatwiej zdać egzamin, są plany zmian na egzaminie)

66,67% kat. A2 przy średniej Word 60,82%

67,74% kat. A przy średniej Word 64,96%

 

To wszystko dzięki Wam. Dziękujemy za takie wyniki.

Postaramy się aby w 2024 roku było jeszcze lepiej.

 

Zapraszamy na szkolenia

nauka prowadzona jest przez czynnych motocyklistów – instruktorów. Prowadzący praktykę celem łatwiejszego kontaktu jedzie motocyklem obok adepta.

Łączność pomiędzy kursantem a instruktorem jest za pomocą systemu scala rider Q2 Multiset PRO

Przykładowy plan zajęć

(każdy kursant jest szkolony indywidualnie)

 1. 1 i 2        godz. zajęć – omówienie motocykla oraz kryteria do egzaminu, ćwiczenia manewrowe
 2. 3 i 4        godz. zajęć – ćwiczenia dotyczące umiejętności zmiany biegów oraz prowadzenia motocykla za pomocą ciała
 3. 5 i 6        godz. zajęć – plac manewrowy, prowadzenie motocykla za pomocą ciała
 4. 7 i 8        godz. zajęć – plac manewrowy i jazda po mieście ulicami Poznania
 5. 9 i 10      godz. zajęć – plac manewrowy i jazda poza terenem zabudowanym, hamowanie awaryjne
 6. 11 i 12 godz. zajęć – plac manewrowy i jazda po mieście ulicami Poznania, przygotowanie do egzaminu
 7. 13 i 14 godz. zajęć – plac manewrowy i jazda po mieście ulicami Poznania oraz po obszarze egzaminacyjnym
 8. 15 i 16 godz. zajęć – plac manewrowy i zmiana biegów z redukcją między gazu
 9. 17 i 18 godz. zajęć – plac manewrowy i jazda po mieście ulicami Poznania oraz po obszarze egzaminacyjnym
 10. 19 i 20 godz. zajęć – plac manewrowy i jazda po obszarze egzaminacyjnym
 11. 21 godz. EGZAMIN WEWNETRZNY

Motocyklowe MITY

 • to nie prawda że odbiorą Ci Prawo Jazdy kat.B jeśli nie zdasz teorii z kat. A,
 • to nie prawda że motocykl jest tylko na lato. My staramy się jeździć codzienne. Jedynie duże opady deszczu czy śniegu pozwalają na delektować się piwkiem,
 • to nie prawda że egzamin jest trudno zdać… Jak możesz nie zdać z czegoś co będziesz szaleńczo kochać?!

Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym dotyczące kategorii AM, A1, A2, A.

 

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
a) poziom oleju w silniku,
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) działanie sygnału dźwiękowego,
e) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
f) działanie świateł mijania,
g) działanie świateł drogowych,
h) działanie świateł hamowania „STOP”,
i) działanie świateł kierunkowskazów,
j) działanie świateł awaryjnych,

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:
– na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,
– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,
– losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a-d oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. e-j. W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;
2) dodatkowo dla kategorii AM, A2, A1, A:
a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 rozporządzenia,
b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
d) podparcie pojazdu na podpórce;Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 3)– zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,
– nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
– maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

 

 

4. Łuki w kształcie cyfry osiem

A) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,
d) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie;
B) 5- krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8. Sposób wykonania zadania:
a) niepodpieranie się nogami,
b) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
c) niepotrącanie pachołków.

 

5. Slalom wolny

A) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
B) 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami; Sposób wykonania zadania:
a) niepodpieranie się nogami,
b) niepotrącanie pachołków.

6. Slalom szybki

A) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,
B) przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową. Sposób wykonania zadania:
a) średnia prędkość przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h, – nie dotyczy kategorii AM
b) przejazd musi odbywać się na 2 lub 3 biegu – nie dotyczy kategorii AM.
c) niepodpieranie się nogami,
d) niepotrącanie pachołków.

 

7. Ominięcie przeszkody

A) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
B) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda. Sposób wykonania zadania:
a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu (wyłącznie od strony najazdu) nie może być mniejsza niż 50 km/h,
b) przeszkodę omija się raz z prawej raz z lewej strony tak, aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
c) niepodpieranie się nogami,
d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
e) niepotrącanie pachołków.

 

8. Ruszanie na wzniesieniu

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu, naciska  hamulec nożny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

9. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych

 

W przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla.

 

10. Dodatkowo może być przeprowadzone hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.